CENTRUM MEDYCZNE w Legnicy realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres świadczeń - Podstawowa opieka zdrowotna - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Rehabilitacja - Diagnostyka Prowadzimy programy profilaktyki finansowane ze środków NFZ Misja -------------------------------------------------------------------------------- Misją CENTRUM MEDYCZNEGO w Legnicy jest zapewnienie pacjentom pomocy medycznej o najwyższej jakości i skuteczności, świadczonej w przyjaznych warunkach, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Poradnie specjalistyczne: -------------------------------------------------------------------------------- laryngologiczna dermatologiczna okulistyczna neurologiczna ginekologiczno-położnicza alergologiczna chirurgii urazowo-ortopedycznej Podstawowa opieka zdrowotna -------------------------------------------------------------------------------- poradnia lekarza poz poradnia pediatryczna poz pielęgniarki środowiskowo-rodzinne punkt szczepień gabinet zabiegowy > Centrum Medyczne > Poradnia POZ > Poradnie specjalistyczne > Gabinet USG > Medycyna pracy > Rehabilitacja > Laboratorium > Kontakt / dane teleadresowe CENTRUM MEDYCZNE w Legnicy oferuje pełną obsługę zakładów pracy w zakresie: obowiązkowych badań profilaktycznych dla pracowników badania wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe, szkodliwe czynniki badania okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia badania kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia dłużej niż 30 dni, był na urlopie macierzyńskim Zapewniamy: badanie kierowców i kandydatów na kierowców zaświadczenia kwalifikacyjne dla kierowców badania do celów san-epid i aktualizację książeczek zdrowia badanie uczniów szkół ponadpodstawowych badanie kandydatów na studia i studentów badania profilaktyczne z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące konsultacje lekarzy specjalistów badania laboratoryjne, Ekg, pomiar ciśnienia tętniczego udział lekarzy medycyny pracy w komisjach bhp przegląd stanowisk pracy współpraca z działem bhp podczas opracowywania i aktualizowania skierowań medycyny pracy działanie z zakresu promocji i profilaktyki prozdrowotnej szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej szczepienia ochronne przeciw wzw, grypie